ΟΜΙΛΙΑ EUSAIR

Κύριοι Επίτροποι
Κύριοι Υπουργοί
Κύριοι ευρωβουλευτές
Κύριοι βουλευτές
Κυρίες και κύριοι

Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά για την πόλη των Ιωαννίνων να φιλοξενεί το 2ο Φόρουμ για τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου.

Ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οκτώ χώρες Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υποψήφιες ή και δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με έναν όμως κοινό στόχο.

Την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης και τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, ιδίως μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη Στρατηγική.
Η στρατηγική για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου απηχεί το τρίπτυχο ανάπτυξη - απασχόληση - συνοχή και συνδέεται με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.
Κι έρχομαι στη φράση κλειδί, κατά τη γνώμη μου, που δεν είναι άλλη από την «γαλάζια ανάπτυξη».

Την μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα δηλαδή, η οποία αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλη δυναμική για καινοτομία και ανάπτυξη.

Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω.

Δεν μπορώ όμως και να μην θέσω μια ακόμη παράμετρο που κατά την άποψή μου θα πρέπει να εκτιμηθεί.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ο μεγαλύτερος δήμος της Ηπείρου δεν βρέχεται από θάλασσα.

Το υγρό στοιχείο όμως βρίσκεται παντού, με τη λίμνη Παμβώτιδα να δεσπόζει.

Και φυσικά δεν είναι ο μοναδικός Δήμος από τα κράτη που συμμετέχουν σήμερα σε αυτό το φόρουμ με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιονίου βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες τους οποίους όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε.
Για εμάς λοιπόν είναι ξεκάθαρο πως οι ίδιοι οι πυλώνες που περιγράφουν τους στόχους της Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου δεν περιορίζονται μόνο σε παραθαλάσσιες περιοχές αλλά μπορούν να βρουν εφαρμογή και σε μια περιοχή όπως η δική μας.

Μια περιοχή που από την αρχαιότητα είχε αναπτύξει ιδιαίτερη επικοινωνία και εμπόριο με τους λαούς της Αδριατικής και των Βαλκανίων, και όχι μόνο.
Μια διαχρονική εμπορική μετακίνηση και συνεργασία που στο πέρασμα των χρόνων από τους προγόνους μας γινόταν κυρίως μέσω της θάλασσας που μας ενώνει αλλά και μέσω δύσκολων οδικών διαδρομών.

Άλλωστε ο στόχος για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων καθώς και η προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής δεν μπορεί να μην αφορά και τις λίμνες.

Δεν μπορεί να μην αφορά την Παμβώτιδα.
Ένα οικοσύστημα που εκτός από την ιστορική σημασία που έχει για την πόλη μπορεί να αποτελέσει και μοχλό ανάπτυξης γι’ αυτήν.
Εμείς, σαν δήμος Ιωαννιτών, βλέπουμε πως μπορεί ο σχεδιασμός και το όραμα που έχουμε για τη λίμνη μας να ενταχτεί στα πλαίσια της στρατηγικής της μακροπεριφέρειας.
Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλοι μαζί για το πώς αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη.
Το ίδιο και με τον επόμενο στόχο.
Την αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μια πόλη όπως τα Γιάννενα με την πολυπολιτισμική της ταυτότητα, την πλούσια ιστορία της, μια πολιτιστική κληρονομία που απορρέει από το αποτύπωμα που άφησαν στην πόλη τρεις μεγάλες θρησκείες, ο Χριστιανισμός, ο Μουσουλμανισμός και ο Εβραϊσμός δεν μπορεί παρά να αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για την εφαρμογή των στόχων που θέτει η στρατηγική της μακροπεριφέρειας.

Κι εδώ υπάρχει σχέδιο.
Κι εδώ υπάρχει όραμα.
Με επίκεντρο το Κάστρο μας, που βρίσκεται δίπλα στη Λίμνη και αποτελεί το Πολιτιστικό Ορόσημο της πόλης, σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με εξασφαλισμένους πόρους που στόχο έχουν την ανάδειξή του αλλά και ολόκληρης της περιοχής.
Φτάνουμε στον επόμενο στόχο, που περιλαμβάνει τη συνδεσιμότητα της ενδοχώρας με τις παράκτιες περιοχές πρέπει να σημειώσω ότι το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό Φόρουμ επιλέχτηκε να διοργανωθεί στα Γιάννενα αποτελεί από μόνο του απόδειξη για τα βήματα προόδου που έχουμε κάνει.
Πρόοδος που αφορά, μεταξύ άλλων, και τις υποδομές.
Υπάρχει όμως αναγκαιότητα αυτή η πρόοδος να συνεχιστεί και η συνεργασία μέσω των οδικών αξόνων που δημιουργήθηκαν όπως αυτός του Ντουπρόβνικ, Μαυροβουνίου – Τιράνων - Ιωαννίνων να ολοκληρωθεί με την ένωση τους με τη Εγνατία και την Ιόνια οδό.
Κατά τη γνώμη μου όμως ο επόμενος, μακροπρόθεσμος στόχος, σε ότι αφορά τις υποδομές, πρέπει να είναι η διασύνδεση της ενδοχώρας των κρατών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου με τον οδικό άξονα της Αδριατικής.
Η διασύνδεση της ενδοχώρας δηλαδή με τα παράλια.
Ο στόχος αυτός είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικός.


Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί.

Η διασύνδεση αυτή της ενδοχώρας με τον οδικό άξονα της Αδριατικής είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία δικτύων τουρισμού μεταξύ των χωρών – μελών της Περιφέρειας.Και κυρίως θεματικού τουρισμού για την ενδοχώρα όλων των κρατών - μελών.

Είναι η βάση στην οποία μπορούν οι περιοχές που δεν βρίσκονται στα παράλια να στηρίξουν την τουριστική τους διασύνδεση εκμεταλλευόμενες τις υποδομές προς όφελος τους.

Βλέπουμε λοιπόν ότι υποδομές όπως οι οδικοί άξονες της χώρας μας, το αεροδρόμιο μας και η σύνδεση της ενδοχώρας με τα παράλια είναι ένα τρίπτυχο αναπτυξιακό που μπορεί να δώσει «ανάσες» στην οικονομία της περιοχής.

Στο σημείο αυτό θέλω να καταθέσω και μία πρόταση.

Την άμεση έναρξη διαδικασιών αδελφοποιήσεων μεταξύ των πόλεων που φιλοξενούν το Φόρουμ, ξεκινώντας από το Ντουμπρόβνικ και τα Γιάννενα.
Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, υιοθέτηση καλών πρακτικών, κοινή συμμετοχή σε εκθέσεις και σε προγράμματα διασυνοριακά και ευρωπαϊκά με κοινό προσανατολισμό και στόχευση.

Κλείνοντας δεν έχω παρά να σας ευχηθώ αρχικά καλή διαμονή στην φιλόξενη πόλη μας και καλή και εποικοδομητική συνεργασία στις εργασίες του Φόρουμ.

Σας ευχαριστώ.