Για τη νέα Δημοτική Αρχή

Στις 4.9.2019, ανακοινώθηκε από τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο κ. Μωϋσή Ελισάφ, η επίσημη σύμπραξη ( «σύμφωνο συμβίωσης»)...